De AVG: een goede aanpak waard

We noemen hier de belangrijkste onderdelen van onze aanpak:

  • ons privacy statement houdt rekening met de AVG, inclusief de informatie om welke persoonsinformatie het gaat

  • we hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld, gebaseerd op de standaard van de VNG. We doen hierin een voorzet voor enkele aanpassingen om beter aan te sluiten op de context van online media monitoring.

Heb je vragen over de AVG, of wil je ons privacyreglement / verwerkersovereenkomst ontvangen, mail naar appaardekooper@gmail.com.